Categorieën

PrestaShop

Nieuwsbrief

Vasten is niet de somberheid in duiken. Vasten is een uitnodiging om door te stoten tot echte vreugde, tot vreugde die even onsterfelijk is als het leven zelf. 

Vanaf Aswoensdag tot paaszondag bieden wij u wekelijks een geïllustreerd gebed aan. Dankzij de bladwijzers en de posters beschikt u alzo over een ideale hulp om de christelijke boodschap over te brengen.

HET AVONTUUR AANDURVEN

‘Vasten’. Bij de meeste mensen roept dit woord weinig positiefs op. Het doet denken aan droefgeestig, somber, versterving, niet genieten. Alsof je je één keer per jaar moet straffen omdat je te veel van het leven houdt, alsof geloven vereist dat offer en verzaken – al was het maar enkele weken – je hele leven bepalen.

Wat wij ‘vasten’ noemen, heeft in andere talen een naam die verwijst naar het Latijnse woord voor ‘veertig’. Wij spreken trouwens ook van de ‘veertigdagentijd’. En terecht, want in de Bijbel staat ‘veertig’ voor een tijd van beproeving, uittocht en elders zijn: de zondvloed duurt 40 dagen, Mozes trekt zich 40 dagen en 40 nachten terug op de berg, de uittocht van het joodse volk duurt 40 dagen, Jezus vast 40 dagen lang in de woestijn… Veertig is de tijd die een mensenhart nodig heeft om zich door de Geest te laten omvormen tot het hart van een kind van God.

De vasten ingaan is je voorbereiden om tegen de stroom in te gaan, naar de bron die leven geeft. Zachtjes murmelt die bron, zo zachtjes dat je één en al oor moet zijn om haar te horen zingen. In het diepst van ons hart roept God ons ‘tot een groot avontuur, niet tot steriel comfort’, zegt Fabrice Hadjadj in zijn meditatie bij de eerste zondag. Wie ‘avontuur’ zegt, zegt ook ‘beproeving’, maar het gaat niet om opgelegde verstervingen, want ook die zijn steriel. Het gaat er veeleer om dat je tot helderheid komt, dat je alles wegneemt wat je leven belast en vervormt, dat je de comfortabele routine van het dagelijks leven achter je laat en een weg durft in te slaan waarvan je niet weet waar hij naartoe leidt, dat je op weg gaat omdat je gelooft in de ongehoorde belofte dat je in het spoor van Jezus voor je broeders en zusters drager van levend water kunt worden.

Vasten is niet de somberheid in duiken. Vasten is een uitnodiging om door te stoten tot echte vreugde, tot vreugde die even onsterfelijk is als het leven zelf. 

Neem contact op

Voor alle bestellingen en informatie over onze producten kunt u contact opnemen met onze agent:

FNP Edition België

Zuster Erna Mentens
Domeinlaan, 179/13
1190 Brussel/Vorst
Belgie

TEL : +32 (0) 2 344 83 18

Neem contact op via onze hotline

Betaalmethoden

Paypal
Overschrijving

Levering methoden

PayPal

Choose your country of delivery