Veertigdagentijd 2018, Je hart voorbereiden

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om ons op de hoofdzaak toe te leggen, een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, dat ons de Verrijzenis van Christus in herinnering brengt.

Vroeger – misschien is het nu nog zo – deed de vasten vooral denken aan boete en droefgeestigheid. Alsof je de vreugde van Pasen moest ‘verdienen’, alsof je in je hart moest tobben over de winter vóór de lente er aankwam.

Als er in ons leven iets belangrijks zit aan te komen (geboorte, huwelijk, verhuizing, bezoek...), trekken we nochtans voldoende tijd uit om ons voor te bereiden, zodat we het ten volle kunnen beleven. We ruimen op, we poetsen en versieren – niet alleen materieel, maar ook in ons hart: routine wordt doorbroken, dagelijkse zorgen worden relatief, we gaan opnieuw naar de kern en we staan open voor nog onbekend geluk.

De veertigdagentijd – 40 heeft in de Bijbel een sterke symbolische waarde – is een tocht doorheen al wat we zijn, een tijd van afstand nemen van het dagelijks leven, een weldoende pauze in ons jachtige leven dat soms een opeenstapeling lijkt van momenten van vreugde en momenten van verdriet, dromen en ontgoochelingen, zelfidealen en onvolkomenheden. De vasten is een tijd om de confrontatie aan te gaan met vragen die anders door onze drukke agenda onder de mat worden geveegd. De vasten beleven is de tijd nemen om jezelf en de ander tegen te komen.

Het is ook de tijd om ontmoeting op ons af te laten komen. Wij zijn immers niet eerst. Aan ons gaat een bron van liefde en leven vooraf die niets liever wil dan onze diepste dorst lessen. Veertig dagen lang worden we opgeroepen om te luisteren naar een Woord van leven en vreugde. Zo veel tijd hebben we nodig om doorheen alle achtergrondruis de Stem te horen die ons bij onze naam roept.

Vanaf Aswoensdag tot Paaszondag bieden wij u acht geïllustreerde gebeden aan. Dankzij de bladwijzers en de posters beschikt u alzo over een ideale hulp om de christelijke boodschap over te brengen. 

U ontvangt eveneens een gratis pastorale gids met verschillende suggesties voor een inspirerend gebruik van deze hulpmiddelen.

Neem contact op

Voor alle bestellingen en informatie over onze producten kunt u contact opnemen met onze agent:

FNP Edition België

Zuster Erna Mentens
Domeinlaan, 179/13
1190 Brussel/Vorst
Belgie

Tel/Fax : 02 344 83 18

Neem contact op via onze hotline

Betaalmethoden

Paypal
Overschrijving

Levering methoden

PayPal

Choose your country of delivery